victoria_02

projekt:

 • 2020-2023
 • główny projektant: arch. Miłosz Raczyński,
 • Zespół projektowy: arch. Agnieszka Żółtowska
 • wizualizacje: PCG

realizacja: 2024

 • Na terenie inwestycji (dz.2/11) projektuje się cztery cztero- i częściowo dwukondygnacyjne budynki usług turystyki, rozumiane jako usługi hotelarskie, zawierające lokale na wynajem z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi w proporcjach zgodnych z zapisami planu (tj: przyjmując do 50% udziału powierzchni całkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych w stosunku do powierzchni całkowitej usług turystycznych zlokalizowanych w obrębie terenów elementarnych
 • Wjazd na przedmiotową dz. 2/11, zlokalizowano od strony wschodniej (przy południowej granicy działki). Komunikacja kołowa wewnątrz zespołu poprowadzona wzdłuż osi północ – południe, stanowi jednocześnie drogę pożarową i drogę ewakuacyjną umożliwiającą sprawną ewakuację osób przebywających na terenie i dojazd służb ratunkowych w przypadku wystąpienia powodzi. Po obu jej stronach przewidziano miejsce na lokalizacje niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie oraz zlokalizowano osłony na odpady stałe. Do zaprojektowanego wewnętrznego układu drogowego dostosowano geometryczny układ ciągów pieszych (w tym ścieżkę spacerową przebiegającą wzdłuż linii brzegowej jeziora) zapewniając komunikację pieszą pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania terenu.
 • Budynki i ich lokalizację zaprojektowano w sposób zapewniający maksymalne otwarcia widokowe wschód zachód: tj na bezpośrednie sąsiedztwo jeziora, mariny oraz terenów zielonych.
 • Zaprojektowano pięć budynków usług turystyki, rozumianych jako usługi hotelarskie, zawierające lokale na wynajem z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi

inwestor:

 • pcg

lokalizacja:

 • szczecin_ul.przestrzenna

info:

 • Zespół budynków usług turystycznych z lokalami mieszkalnymi wraz
 • z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. przestrzennej w szczecinie, 2 - etap

:

:

:

: