mellon architekci

Celem biura projektowego mellon architekci jest tworzenie oryginalnych i unikatowych rozwiązań architektonicznych w połączeniu z profesjonalnym przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego.

Pracownia ma na swoim koncie liczne projekty i realizacje w kraju i za granicą. Jakość projektów firmy mellon architekci została wielokrotnie potwierdzona publikacjami w prasie specjalistycznej, nagrodami za projekty i realizacje, a także nagrodami i udziałem w licznych konkursach architektonicznych.

mellon architekci w ciągu wielu lat swej działalności wyspecjalizowała się w projektowaniu budynków apartamentowych i hotelowych, projektując również prestiżowe obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, unikatowe domy jednorodzinne i rezydencje, a także liczne budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej.

Korzystając z naukowego warsztatu właściciela firmy, mellon architekci prowadzi również prace koncepcyjne i badawcze z zakresu programowania i rozwoju regionów wypoczynkowych.

Biuro projektowe mellon architekci to bezpośredni kontynuator dorobku współwłaścicieli byłej spółki, na który składają się niektóre prezentowane na stronie projekty oraz wiele innych, powstałych później.

dr inż. arch. miłosz raczyński

Architekt; właściciel mellon architekci; absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka; otrzymał wyróżnienie honorowe w ogólnokrajowym konkursie dyplom roku ’97 przyznane przez zarząd główny SARP; absolwent tego Wydziału również na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; doktor nauk technicznych Politechniki Śląskiej; były asystent w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej; obecnie adiunkt w Katedrze Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; autor kilkunastu publikacji naukowych, promotor kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich w tym wyróżnionych m.in: wyróżnienie za pracę dyplomową Pana Marcina Łapki i Michała Stankiewicza „Budynek hotelowo-apartamentowy na mierzei w Mielnie” 2015, wyróżnienie i I –sza nagroda za najlepszą pracę dyplomową  wykonaną przez Pawła Wojtaszaka „Biblioteka muzyczna przy ul. Św. Ducha w Szczecinie”2019; wyróżnienie za pracę dyplomową wykonaną przez Aleksandrę Lisowską „Ośrodek rekreacyjny w Strzeszowie”.

Autor kilkudziesięciu projektów i realizacji w kraju i za granicą; uczestnik kilkunastu konkursów architektonicznych; były członek Rady Zachodniopomorskiej Izby Architektów RP; obecnie Sędzia Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Szczecin.