victoria

projekt:

 • 2018-2020
 • główny projektant: arch. Miłosz Raczyński,
 • Zespół projektowy: arch. Agnieszka Żółtowska arch. Krystian Bąkowski arch. Paweł Wojtaszak

inwestor:

 • pcg

film:

 • https://tinyurl.com/victoria-apartamenty

lokalizacja:

 • szczecin_ul.przestrzenna

info:

 • Zespół budynków usług turystycznych z lokalami mieszkalnymi wraz
 • z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. przestrzennej w szczecinie, teren inwestycji: dz. nr 13/4 obr. obręb 4304.
 • w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), oraz obowiązujące przepisy, na terenie inwestycji projektuje się:
 • trzy pięciokondygnacyjne budynki usług turystyki, rozumiane jako usługi hotelarskie, zawierające lokale na wynajem z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi; odpowiednio: budynek e (dwuklatkowy), budynek f (jednoklatkowy), budynek g (jednoklatkowy) oraz jeden jednokondygnacyjny budynek h, stanowiący uzupełnienie usług turystyki, w którym przewidziano lokal na handel detaliczny, pomieszczenia portiera/recepcji oraz pomieszczenia techniczne.
 • realizacja projektowanych budynków jest możliwa na podstawie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, który stanowi oddzielne opracowanie.
 • na terenie inwestycji (dz.13/4) projektuje się trzy pięciokondygnacyjne budynki usług turystyki, rozumiane jako usługi hotelarskie, zawierające lokale na wynajem z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi
 • Uzupełnienie usług turystyki stanowi lokal gastronomiczny wbudowany w jeden z projektowanych obiektów (budynek F), a także projektowany jednokondygnacyjny budynek, w którym przewidziano lokal na handel detaliczny, oraz pomieszczenie portiera/recepcji i pomieszczenia techniczne.
 • Na terenie lokalizuje także się komunikację kołową i pieszą, osłonę na odpady stałe, plac zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów.
 • Na terenie inwestycji zaprojektowano trzy pięciokondygnacyjne budynki usług turystyki, rozumiane jako usługi hotelarskie, zawierające lokale na wynajem z wbudowanymi lokalami mieszkalnymi (BUDYNKI E, F G) oraz jednokondygnacyjny budynek (BUDYNEK H), w którym przewidziano lokal na handel detaliczny.
 • Budynki zlokalizowano uwzględniając nieprzekraczalne linie zabudowy, świadomie kształtując harmonijną sylwetę projektowanych obiektów, zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu, wzajemnie dostosowując je do siebie pod względem estetycznym, a także kształtując zagospodarowanie terenu w sposób niezakłócający widoków
 • i umożliwiający zachowanie przezierności i otwarć na otaczające tereny, w szczególności na Jez. Dąbie. Tym samym strukturę zabudowy i zagospodarowania terenu ukształtowano w sposób zachowujący charakterystyczne cechy krajobrazu i powiązania
 • Budynki zaprojektowano inspirując się formami obiektów modernistycznych. Kryte dachami płaskimi, a głównymi elementami budującymi ich zewnętrzny wyraz są długie poziome pasma balkonów podkreślone białymi pasami płyt balkonowych i szklanymi pasami balustrad. Przestrzenie pomiędzy poziomymi pasami balkonów uzupełniono drewnianymi (lub drewnopodobnymi) prostopadłościennymi elementami kubaturowymi o naturalnej ciemnej barwie, stanowiącymi „przepierzenia” pomiędzy poszczególnymi lokalami i będącymi jednocześnie kompozycyjnym uzupełnieniem projektowanych brył. Grunt na poziomie parteru kształtuje się w formie zazielenionych skarp obsypując ściany garażu i umożliwiając ich zarastanie roślinnością „wijącą” się na stalowych linkach mocowanych do ściany, podobnie jak fragment elewacji na całej wysokości budynku na ścianie klatki schodowej przy głównym wejściu. W efekcie uzyskano harmonijną sylwetę budynku wkomponowaną w naturalne otoczenie, istniejącą zieleń i pozostałe elementy zagospodarowania terenu, poprzez wzajemnie dostosowanie ich do siebie pod względem estetycznym i materiałowym. Tym samym strukturę zabudowy i zagospodarowania terenu ukształtowano w sposób zachowujący charakterystyczne cechy krajobrazu i powiązania widokowe.

:

:

:

: