świątynia opatrzności bożej

  • Zamknięty konkurs architektoniczny na „Opracowanie koncepcji architektonicznej Świątyni Opatrzności Bożej wraz z obiektami towarzyszącymi w Warszawie – Wilanowie
  • WYRÓŻNIENIE

projekt:

  • 2001
  • arch. Miłosz Raczyński
  • wspólnie z prof. arch. A.Szymskim i arch. M.Sietnickim

lokalizacja:

  • Warszawa_Wilanów

wariant 1:

wariant 2:

wariant 3: