pensjonat_familia

projekt:

  • 2006
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

realizacja:

  • 2007-2009

inwestor:

  • T.M.

lokalizacja:

  • Świnoujście_ul.Sienkiewicza

powierzchnia:

  • powierzchnia zabudowy: 649,8 m2
  • powierzchnia użytkowa: 2898,7 m2
  • kubatura: ok. 9300,0 m3

info:

  • Budynek pensjonatu składa się z trzech brył przekrytych dachami dwuspadowymi połączonych łącznikami. Układ taki zaprojektowano ze względu na wymóg postawiony w decyzji o warunkach zabudowy dotyczący ryzalitowania elewacji frontowej w rytmie odpowiadającym zabudowie sąsiedniej. Jako założenie przyjęto dopasowanie obiektu do charakteru lasu nadmorskiego otaczającego teren inwestycji. Rozczłonkowanie bryły i wkomponowanie jej w układ pagórkowatego terenu pomiędzy drzewa służy właśnie realizacji powyższego założenia. Dla lepszego wpasowania w leśny charakter działki przyjęto zasadę zastosowania tego samego materiału (blacha cynkowo tytanowa) na połaciach dachu i na ścianie, w którą dana połać płynnie przechodzi. Na pozostałych ścianach szczytowych zaproponowano elewacje drewniane z desek charakterystyczne dla współczesnej nadmorskiej zabudowy apartamentowej. Podstawowe bryły budynku zawierają w sobie pokoje (część od strony ulicy) i apartamenty (bryła w głębi działki). W łączniku między bryłami przy ulicy zaprojektowano główny pion komunikacyjno wejściowy z hallem, recepcją, klatką schodową i windą. Łącznik do bryły w głębi działki zaprojektowano w formie obudowanej szkłem lekkiej kładki. Budynek peprojektuje się jako rozczłonkowany, złożony z trzech części o podstawie kwadratu połączonych łącznikami. Budynek w całości ukształtowany jest na rzucie w kształcie litery L dzieląc działkę na część frontową od strony ulicy przeznaczoną na ogród ozdobny i podwórze rekreacyjne od strony północnej. Teren działki projektuje się w charakterze parkowym pozostawiając go terenem zielonym zagospodarowanym w formie parku leśnego z maksymalnym pozostawieniem nawierzchni naturalnych. Zabudowę ukształtowano tak by zachować maksymalnie kontakt z otoczeniem. W zagospodarowaniu działki uwzględniono materiały naturalne takie jak kostka drewniana, nawierzchnie żwirowe, kostka granitowa w uzupełnieniu tradycyjnych chodników. Śmietnik, wjazdy do garażu, plac manewrowy za budynkiem i wejście gospodarcze umiejscowiono przy drodze wewnętrznej o nawierzchni zielonej w zachodniej części działki.

: