mrzeżyno

projekt:

  • 2022
  • arch. miłosz raczyński, arch. piotr żolik
  • wizualizacja: kuba gramczyński

lokalizacja:

  • mrzeżyno

inwestor:

  • k,g.b.k.

info:

  • Obrys i gabaryty projektowanej bryły budynku dostosowano do zapisów zawartych w M.P.Z.P. i wyznaczonych w nim nieprzekraczalnych linii zabudowy, uwzględniając jednocześnie wymagane przepisami odległości do granic działek i zabudowy zlokalizowanej na działkach sąsiednich. Budynek kryty jest dachem płaskim, a jego układ, gabaryty i forma dopasowuje się skalą do budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, w sposób uniemożliwiający przesłanianie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi zarówno w projektowanym jak i w sąsiednich budynkach.
  • Wejście główne do projektowanego budynku zlokalizowano w części elewacji północnej.
  • Założoną tektonikę bryły budynku, o rzucie w kształcie litery „L”, osiągnięto głównie poprzez zróżnicowaną formę balkonów decydujących o jego wyrazie zewnętrznym.
  • Jednocześnie dzięki zastosowaniu materiałów wykończeniowych o wysokiej jakości estetycznej, jego bryła stanowi współczesną propozycję obiektu zakwaterowania turystycznego inspirowanego formami obiektów modernistycznych

:

:

:

:

: