osiedle_STBS_dąbie

  • Konkurs architektoniczny na projekt Zabudowy kwartału Starego Miasta Dąbie w rejonie ulic: A.Krzywoń, Dziennikarskiej, Mierniczej i Koszarowej w Szczecinie

projekt:

  • 1999
  • arch. Miłosz Raczyński

info:

  • PRZYJĘTO ZASADĘ TWORZENIA MAKSYMALNIE INTENSYWNEJ I ELASTYCZNEJ ZABUDOWY, Z ZACHOWANIEM ODNIESIEŃ DO CHARAKTERU HISTORYCZNEJ ZABUDOWY OTACZAJACEJ.
  • Z WIELU MOŻLIWYCH FORM WSPÓŁISTNIENIA NOWEJ I STAREJ ZABUDOWY WYBRALIŚMY DIALOG NIEZALEŻNYCH PARTNERÓW DOPEŁNIAJĄCYCH SIĘ W HARMONIJNĄ CAŁOŚĆ NIE POZBAWIONĄ JEDNAK SPIĘĆ I DYSONANSÓW TWORZĄCYCH ŻYWĄ DYNAMICZNĄ CAŁOŚĆ UTKANĄ NA KANWIE UKŁADU ZABUDOWY HISTORYCZNEJ.
  • NOWA ZABUDOWA RESPEKTUJE LINIE REGULACYJNE ZABUDOWY HISTORYCZNEJ, TRZYMA SIĘ JEJ SKALI ORAZ ZACHOWUJE CHARAKTER ZABUDOWY OBRZEŻNEJ, JEDNAK NIE W DOSŁOWNY SPOSÓB, LECZ PODKREŚLAJĄC LINIĘ PIERZEI SILNYM ZRYTMIZOWANIEM.
  • PRZYJETY UKŁAD GRZEBIENIOWY POŁĄCZONY W LINII PRZYZIEMIA PAWILONAMI USLUG W CIAGU UL. DZIENNIKARSKIEJ ORAZ MURKAMI OPOROWYMI I FORMAMI ZABUDOWY POMOCNICZEJ (ŚMIETNIKI, SCHODY, RAMPY) OD STRONY UL. KOSZAROWEJ. DAJE FORMALNĄ MOŻLIWOŚĆ ODBIORU TEJ ZABUDOWY JAKO OBŻEŻNEJ I MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNO PROGRAMOWE WYKORZYSTANIA ZALET ZABUDOWY GRZEBIENIOWEJ (INTENSYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI DZIAŁEK, KORZYSTNE OŚWIETLENIE, PRZEWIETRZANIE).
  • PRZYJĘTA FORMA ZABUDOWY DAJE MOŻLIWOŚĆ ELASTYCZNEGO PODZIAŁU NA DZIAŁKI I ETAPOWANIA ZABUDOWY . PRAKTYCZNIE KAŻDY Z ZAPROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW MOŻE BYĆ WYBUDOWANY W DOWOLNYM MOMENCIE I NIE BĘDZIE MIAŁO TO NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA CAŁOŚĆ, KTÓRA DZIĘKI SWEMU UKŁADOWI NIE JEST SKREMPOWANA OGRANICZENIAMI KOMPOZYCYJNYMI CZY KONSTRUKCYJNYMI BĄDŹ FUNKCJONALNYMI.
  • W ROZWIĄZANIU KONKURSOWYM PRZYJĘTO AKTUALNIE NAJBARDZIEJ POŻĄDANĄ NA RYNKU STRUKTURĘ MIESZKAŃ – WIĘKSZOŚĆ MIESZKANIA 1 I 2 POKOJOWE O POWIERZCHNIACH 30 – 50 M. UKŁAD TEN MOŻE BYĆ ZMIENIONY BEZ WPŁYWY NA OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI GDYŻ JEST NAJBARDZIEJ INTENSYWNYM Z MOŻLIWYCH DO WYBORU.