chabrowe_ll

projekt:

  • 2017
  • arch. Miłosz Raczyński

realizacja:

  • 2018

inwestor:

  • SGI

lokalizacja:

  • Szczecin_ul.zniwna

info:

  • Projektuje się zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tj: dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne C i D, w sposób maksymalnie wykorzystujący walory krajobrazowe terenu wynikające z jego lokalizacji w stosunku do stron świata i zabudowy sąsiedniej. Świadomie proponuje się zabudowę o średniej intensywności w oparciu o wyraźną oś kompozycyjną północ- południe i odizolowaniem projektowanego zespołu od terenów komunikacji kołowej znajdujących się od strony północnej. Dlatego wzdłuż ul. Żniwnej projektuje się (północno-wschodnia część terenu) obiekty garażowe tj: G1 wraz z zadaszeniem nad wejściem na teren, G2 i G3 wraz z osłoną śmietnikową.
  • Wzdłuż zachodniej i wschodniej granicy (na osi pn-pd) projektuje się dwa, trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, jednoklatkowe budynki mieszkalne wielorodzinne – Budynki C i D.
  • Projektowane budynki odwołując się swoim charakterem do wzorców modernistycznych składają się z trzech pełnych kondygnacji mieszkalnych. Mieszkania na parterze przypisane mają ogródki przydomowe.
  • Istotny walor projektowanego zespołu stanowi jego wnętrze (między budynkami C i D) gdzie zlokalizowano większość miejsc postojowych, ale także miejsca o charakterze parkowym tj: teren rekreacyjny i plac zabaw od strony południowej, ogródek tematyczny wzdłuż ciągu pieszego oraz wydzielone miejsca przed wejściami do budynków, a także świadomie projektowana zabudowa o średniej intensywności mająca na celu podkreślić walory i charakter miejsca

:

: