ep7_emilka

projekt:

 • 2019-2020
 • arch. Miłosz Raczyński , arch. Piotr Żolik

realizacja:

 • w trakcie

inwestor:

 • Sowińskiego 72

lokalizacja:

 • Szczecin_ul.Emilii Plater/Miedziana

film:

 • https://tinyurl.com/emilka-ep7

info:

 • Lokalizacja projektowanego budynku, jego gabaryty, kształt dachu i forma decydują o tym, że jest on w typie zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie tj. zabudowy zlokalizowanej na dz. 42 czyli jest zgodny z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w tym zakresie. Jego wysokość, począwszy od sześciu kondygnacji od strony południowej (od strony ul. Emilii Plater) czyli gabarytów istniejącej zabudowy sąsiedniej, wznosi się stopniowo do jedenastu kondygnacji od strony północnej u zbiegu ulic Miedzianej i nowoprojektowanej ul. Ceglanej.
 • Poprzez zaproponowane zagospodarowanie w formie zabudowy kwartałowej, obrzeżnej przebiegającej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, projektowany budynek, nawiązuje do typu zabudowy kamienic XIX-wiecznych, a jednocześnie stanowi współczesną propozycję zabudowy wielorodzinnej inspirowanej formami obiektów modernistycznych. Nowoczesny charakter zabudowy uzyskano poprzez spójną estetycznie kompozycję bryły i fasady budynku. Założoną dynamikę budynku podkreślono długimi pasmami balkonów i podziałów między kondygnacyjnych. Budynek kryty jest dachem płaskim, tym samym jego układ, gabaryty, ilość kondygnacji i forma dopasowuje się skalą do budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zabudowę ukształtowano tak by zachować maksymalnie kontakt z otoczeniem. Wszystkie mieszkania na parterze od strony wewnętrznego dziedzińca posiadają bezpośrednie wyjścia na teren w formie „przedogródków”
 • POW. ZABUDOWY: 3529,0 m2
 • WYSOKOŚĆ BUDYNKU: od 18,75 m. do 34.34 m.
 • ILOŚĆ KONDYGNACJI: VI-XI
 • POW. UŻYTKOWA: 26 649,23 m2
 • KUBATURA BUDYNKU: 109 865,0 m3
 • Łącznie w budynku projektuje się 424 mieszkania.

:

rzut:

:

zagospodarowanie: