chabrowe_l

projekt:

  • 2014
  • arch. Miłosz Raczyński

realizacja:

  • 2017

inwestor:

  • SGI

lokalizacja:

  • szczecin_ul. żniwna

info:

  • Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z zapisami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Najistotniejszy walor projekto-wanego zespołu stanowić ma jego wnętrze o charakterze parkowym oparte na osi kom-pozycyjnej wschód zachód, zakończone terenem rekreacyjnym lokalizowanym wokół stawu, oraz świadomie projektowana zabudowa o średniej intensywności
  • Zaprojektowano łącznie 166 mieszkań o pow. 7890,00 m2

:

:

 

zagospodarowanie: