nautica_4

projekt:

 • 2016
 • arch. Miłosz Raczyński

realizacja:

 • 2018

inwestor:

 • SGI

lokalizacja:

 • szczecin_ul.Raginisa

powierzchnia:

 • pow.zabudowy: 807,00 m2
 • wysokość budynku: 17,50 m
 • pow. całkowita budynku: 3 455,00,00 m2
 • kubatura budynku: 15 076,00 m3

info:

 • Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie (UCHWAŁA NR XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin
 • z dnia 23 marca 2009r) teren inwestycji obejmujący działkę Dz.nr 116/2; obr.1018 przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług.
 • Pięciokondygnacyjny budynek o wysokości 17,34 m wkomponowany został w działkę 116/2, w sposób umożliwiający zachowanie istniejących drzew. Jego forma stanowi dopełnienie zabudowy obrzeżnej wzdłuż ternu S.P.1011.KD.L
 • Projektowany jednoklatkowy, budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany jest w północno zachodniej części działki 116/2. Posiada harmonijną sylwetę, wkomponowaną w istniejącą i projektowaną zieleń - wzajemnie dostosowując się pod względem estetycznym. Cały budynek znajduje się w pasie terenu gdzie dopuszcza się zabudowę o wysokości do 5 kondygnacji.
 • Tym samym zrealizowane zostały zapisy Planu Miejscowego dotyczące ustaleń kompozycji i formy zabudowy zdefiniowanej określoną ilością kondygnacji i wysokości budynku a także funkcji budynku.

:

:

zagospodarowanie: