nautica_3

projekt:

 • 2015
 • arch. Miłosz Raczyński

realizacja:

 • 2017

inwestor:

 • SGI

lokalizacja:

 • szczecin_ul.Raginisa

powierzchnia:

 • pow.zabudowy: 760,00 m2
 • wysokość budynku: 38,70 m
 • pow. całkowita budynku: 9 721,00,00 m2
 • kubatura budynku: 33 026,00 m3
 • 78 mieszkań, pow. mieszkań: 5 396,00 m2

info:

 • Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie (UCHWAŁA NR XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin
 • z dnia 23 marca 2009r) teren inwestycji obejmujący działkę Dz.nr 116/7; obr.1018 przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług.
 • Projektowany jednoklatkowy, budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany jest w północno zachodniej części działki 116/7. Posiada czytelną sylwetę, wkomponowaną w naturalne ukształtowanie terenu.
 • Wejście do budynku zlokalizowano od strony północnej na rzędnej 11,27mnpm (rzędna hallu). Budynek posiada 12 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych oraz jedną kondygnacje podziemną – garaż.
 • Tym samym zrealizowane zostały zapisy Planu Miejscowego dotyczące ustaleń kompozycji i formy zabudowy zdefiniowanej określoną ilością kondygnacji i wysokości budynku a także funkcji budynku.

:

: