nautica_2

projekt:

 • 2014

realizacja:

 • 2015
 • arch. Miłosz Raczyński

inwestor:

 • SGI

lokalizacja:

 • Szczecin_ul.Raginisa

powierzchnia:

 • pow.zabudowy: 690,00 m2
 • wysokość budynku: 38,60 m
 • pow. całkowita budynku: 10 029,00 m2
 • kubatura budynku: 33 685,00 m3
 • 76 mieszkań, pow. mieszkań: 4691,00 m2

info:

 • Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie (UCHWAŁA NR XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r) teren inwestycji obejmujący działkę Dz.nr 116/4; obr.1018 przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług.
 • Projektowany jednoklatkowy, budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym zlokalizowany jest w północnej części działki 116/4. Posiada czytelną sylwetę, wkomponowaną w naturalne ukształtowanie terenu.
 • Wejście do budynku zlokalizowano od strony wschodniej na rzędnej 14,42mnpm (rzędna hallu). Budynek posiada 12 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych oraz dwie kondygnacje podziemne (garaże).
 • Tym samym zrealizowane zostały zapisy Planu Miejscowego dotyczące ustaleń kompozycji i formy zabudowy zdefiniowanej określoną ilością kondygnacji i wysokości budynku a także funkcji budynku.

:

rzut:

: