masterplan_mielno

projekt:

  • 2009
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

inwestor:

  • firmus_group

lokalizacja:

  • mierzeja Mielno unieście

info:

  • Mierzeja Masterplan to efekt wieloletnich badań i prac projektowo – studialnych związanych z planowaniem przestrzennym i prognozowaniem rozwoju nadmorskiego ośrodka turystycznego od podstaw - Mierzei Jamieńskiej pt: Masterplan concept -New Mielno Part I i Masterplan Part II, o charakterze ponad lokalnym. Szczegółowe zagadnienia i zakres opracowania przedstawione zostały w załączniku stanowiącym integralną część prezentowanego dorobku

zagospodarowanie:

schematy:

: