mariacka

projekt:

 • 2013
 • arch Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

inwestor:

 • calbud

lokalizacja:

 • szczecin_ul. mariacka

info:

 • Zespół zaprojektowano jako układ trzech małych domów mieszkalnych powtarzalnych: każdy w formie dwóch prostopadłościennych brył, połączonych klatką schodową, nadwieszonych na wspólnym cokole – parterze.
 • Usytuowanie budynków pozwala stworzyć pierzeję wzdłuż ulicy zgodnie z obowiązującą linią zabudowy.
 • Teren działki ukształtowany zostanie w części północno wschodniej, od strony głównego wejścia do budynku jako płaski plac, częściowo utwardzony stanowiący dojście i dojazd do poszczególnych budynków
 • Teren niezabudowany w części południowo zachodniej projektuje się w formie nasypu ziemnego pozostawiając go terenem zielonym zagospodarowanym w formie ogrodu rekreacyjnego. Projektuje się również pas zieleni wzdłuż północno wschodniej granicy działki w miejscu istniejących drzew.
 • Zabudowę ukształtowano w formie współczesnej architektury miejskiej w sposób zgodny z formami zabudowy istniejącej, tak by zachować maksymalnie kontakt z otoczeniem. W zagospodarowaniu działki uwzględniono materiały naturalne takie jak nawierzchnie żwirowe, kostka betonowa w uzupełnieniu tradycyjnych chodników, elewacje parteru z drewna.
 • powierzchnia całk. budynku: 5504,00 m2
 • powierzchni użytk. 58 mieszkań: 2713,00 m2
 • powierzchni garażu: 1214,00 m2
 • powierzchni usług: 211,00 m2

rzuty:

 

:

: