drawsko

realizacja:

 • 2016

projekt:

 • 2015
 • arch. Miłosz Raczyński

inwestor:

 • calbud

lokalizacja:

 • drawsko pomorskie_ul.boh. Westerplatte

info:

 • Projekt zakłada budowę budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Główne wejście do budynku oraz wejścia do usług zlokalizowane zostały od strony południowej - ul. gen. Wł. Sikorskiego.
 • Całość terenu zaprojektowano jako jeden plac o funkcjach rozdzielonych rodzajami nawierzchni. Wnętrze powstałego dziedzińca pełni funkcję dojazdu do wbudowanych garaży indywidualnych (7szt.) zaplecza usług, miejsc postojowych na terenie (11szt.) oraz dojść do budynku.
 • powierzchnia zabudowy: 497,09 m2
 • powierzchnia całkowita: 1471,93 m2
 • powierzchnia użytkowa mieszkań: 719,36 m2
 • kubatura budynku: 4598,12 m3
 • Miejsca postojowe na terenie zgrupowane zostały po cztery i rozdzielone pasami zieleni.
 • Na północnej ścianie szczytowej budynku zlokalizowane zostały wejścia do wbudowanego śmietnika oraz pomieszczenia technicznego.
 • Program użytkowy projektowanego budynku mieszkalno-usługowego przewiduje 12 mieszkań na kondygnacjach pierwszego piętra i poddasza, dwa lokale usługowe w parterze dostępne od frontu oraz wbudowane garaże indywidualne w kondygnacji przyziemia dostępne od dziedzińca.

rzuty:

:

zagospodarowanie: