triada

projekt:

  • 2007
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

realizacja:

  • 2013

inwestor:

  • mdb_invest

lokalizacja:

  • Stargard

info:

  • Zespół zaprojektowano jako układ trzech małych domów mieszkalnych powtarzalnych: każdy w formie dwóch prostopadłościennych brył, połączonych klatką schodową, nadwieszonych na wspólnym cokole – parterze.
  • Usytuowanie budynków pozwala stworzyć pierzeję wzdłuż ulicy zgodnie z obowiązującą linią zabudowy.
  • Teren działki ukształtowany zostanie w części północno wschodniej, od strony głównego wejścia do budynku jako płaski plac, częściowo utwardzony stanowiący dojście i dojazd do poszczególnych budynków
  • Teren niezabudowany w części południowo zachodniej projektuje się w formie nasypu ziemnego pozostawiając go terenem zielonym zagospodarowanym w formie ogrodu rekreacyjnego. Projektuje się również pas zieleni wzdłuż północno wschodniej granicy działki w miejscu istniejących drzew.
  • Zabudowę ukształtowano w formie współczesnej architektury miejskiej w sposób zgodny z formami zabudowy istniejącej, tak by zachować maksymalnie kontakt z otoczeniem. W zagospodarowaniu działki uwzględniono materiały naturalne takie jak nawierzchnie żwirowe, kostka betonowa w uzupełnieniu tradycyjnych chodników, elewacje parteru z drewna

rzut:

:

:

: