taczaka szczecin

projekt:

 • 2012
 • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

lokalizacja:

 • szczecin_ul. taczaka

inwestor:

 • calbud

info:

 • Zaprojektowano zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składający się z czterech budynków - trzech budynków jednoklatkowych, nazwanych budynkami A1, A2, A3, oraz jednego dwuklatkowego budynku B, - w sposób maksymalny wykorzystujący lokalizację i walory krajobrazowe terenu.
 • W związku z powyższym świadomie zaproponowano zabudowę o średniej intensywności w oparciu o wyraźną oś kompozycyjną wschód zachód i odizolowaniem projektowanego zespołu od terenów komunikacji kołowej.
 • budynek A (3 budynki)
 • pow. 36 mieszkań: 2130,00 m2
 • budynek B
 • pow. 55 mieszkań: 3500, 0 m2
 • Wszystkie projektowane budynki odwołując się swoim charakterem do wzorców modernistycznych, ale z uwzględnieniem swobodnej interpretacji pojęcia dachu stromego. Składają się z trzech pełnych kondygnacji mieszkalnych i dwóch w poddaszu. Poziomy parterów znajdują się 50cm powyżej poziomu terenu. Od strony wnętrza zespołu partery wychodzą na poziom terenów zielonych na przypisane im ogródki przydomowe.
 • Najistotniejszy walor projektowanego zespołu stanowić ma jego wnętrze o charakterze parkowym oparte na osi kompozycyjnej wschód zachód. Świadomie projektowana zabudowa o średniej intensywności mająca na celu podkreślić walory i charakter miejsca.Łłącznie 91 mieszkań o pow. 5630,00 m2

rzut:

:

: