dyplom_2018_biblioteka muzyczna w szczecinie

projekt dyplomowy inżynierski

 • 2018
 • biblioteka muzyczna w szczecinie
 • autor arch. Paweł Wojtaszak
 • promotor: arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP

abstrakt:

 • Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budynku użyteczności
 • publicznej tj. biblioteki muzycznej ulokowanej w szczecinie. Teren to działka o numerze
 • ewidencyjnym 17/3. Wybrany obszar usytuowany jest na końcu ulicy Św. Ducha w
 • Szczecinie tuż obok obiektu Trafostacji Sztuki (TRAFO) oraz Kościoła
 • Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jana Ewangelisty. Projekt obejmuje również
 • zagospodarowanie wyznaczonej działki, która została wzbogacona o uporządkowaną zieleń
 • wysoką i niską wraz z towarzyszącą małą architekturą i sceną letnią.
 • Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla
 • mieszkańców miasta Szczecina, która stwarzałaby komfortowe warunki do nauki i rekreacji.
 • Celem było małoinwazyjne wkomponowanie obiektu w trudne otoczenie zabytkowych
 • obiektów oraz podkreślenie walorów wynikających z położenia nowoprojektowanego
 • obiektu.
 • Projektowany obiekt posiada osobne wejścia oraz infrastrukturę techniczną ale jest
 • rozbudową Trafostacji Sztuki, z którą połączony jest łącznikiem na II piętrze. Od frontu
 • projektowany budynek kontynuuje linię zabudowy wzdłuż ulicy Św. Ducha. Parter
 • biblioteki jest cofnięty dzięki temu przed wejściem do budynku tworzy się mały plac, a
 • wyższe kondygnacje stanowią zadaszenie dla partii wejściowej.
 • Na parterze budynku ulokowana została mała sala koncertowa z niezbędnymi
 • pomieszczeniami do jej obsługi oraz biuro obiektu. Kolejny poziom to główna część
 • biblioteki muzycznej, z otwartą przestrzenią sali odsłuchowej i najważniejszymi zbiorami
 • muzycznymi. Drugie piętro (antresola) to część czytelni muzycznej – w której znajdują się
 • książki i czasopisma oraz sala konferencyjna. Na ostatniej kondygnacji znajduje się
 • ogólnodostępny taras. Część komunikacyjna znajduje się w centrum obiektu i zapewnia
 • szybkie i komfortowe przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynki.
 • Wysokość, proporcje oraz użyte materiały nawiązują do sąsiadujących obiektów,
 • podkreślając charakter miejsca.

:

:

: