dyplom_2015_budynek hotelowo apartamentowy na mierzei w mielnie

NOWA SIEDZIBA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ W SZCZECINIE

projekt dyplomowy magisterski

  • 2015
  • autor: arch. Marcin Łapka, arch. Michał Stankiewicz
  • promotor: arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP
  • 2015.05.04.
  • Wyróżnienie za pracę dyplomową Pana Marcina Łapki i Michała Stankiewicza „BUDYNEK HOTELOWO-APARTAMENTOWY NA MIERZEI W MIELNIE” w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

:

Scroll Up