dyplom_2018_ośrodek_wypoczynkowy_w_policach

projekt:

 • 2018
 • PROJEKT OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W POLICACH
 • HOLIDAY RESORT IN POLICE
 • autor: arch. Marta Kudrska
 • promotor: dr inż. arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP

lokalizacja:

 • Police

info:

 • STRESZCZENIE
 • Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny ośrodka wypoczynkowego w
 • Policach w obrębie Siedlice, na wydzielonej części działki o symbolu w miejscowym planie
 • zagospodarowania przestrzennego 1.35.MN,U. Działka pod inwestycję położona jest w
 • granicach z Puszczą Wkrzańską i z Parkiem Leśnym Mścięcino oraz w pobliżu koryta rzeki
 • Grzybnica. Głównym założeniem projektu było zaprojektowanie całorocznego ośrodka
 • wypoczynkowego, składającego się z małych domków mieszkalnych oraz z głównego
 • budynku, o współczesnym charakterze, które stworzą atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku
 • i rekreacji połączoną ze strefą relaksu . Ważne było to, aby w pełni wykorzystać istniejące
 • walory przyrodnicze wynikające z położenia działki i jak najmniej zaburzyć otaczający
 • krajobraz.
 • Całość zespołu składa się z dziewięciu budynków, w skład których wchodzi osiem domków
 • mieszkalnych i jeden budynek główny. Budynek główny składa się z dwóch części
 • połączonych recepcją, na osi której zaprojektowano główny wjazd na teren opracowania.
 • Zaprojektowany obiekt składa się z części relaksacyjnej (SPA), mieszkalnej, rekreacyjnej
 • oraz administracyjnej. Domki mieszkalne zostały rozłożone na linii ciągnącej się wzdłuż
 • dłuższej granicy działki i rozsunięte względem siebie, dzięki czemu każdy z nich ma widok
 • na otaczający krajobraz.
 • Projektując ośrodek wypoczynkowy chciano zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania
 • i stworzyć miejsce idealne do odpoczynku i relaksu w otoczeniu natury.

schematy: