planeta rewal

projekt:

  • 2010
  • arch.Miłosz Raczyński, arch.Marek Sietnicki

inwestor:

  • prywatny

powierzchnia:

  • pow. zabudowy budynku: 507,00 m2
  • pow. użytkowa budynku: 1305,00 m2
  • kubatura: 5900,00 m3

info:

  • Istniejący budynek posiada 4 kondygnacje (w tym piwnicę, częściowo wystającą ponad poziom gruntu), na których zlokalizowane są pokoje wypoczynkowe i pomieszczenia magazynowe. Projektuje się rozbudowę oraz nadbudowę, w której przewidziano pokoje wypoczynkowe, restaurację wraz z zapleczem, kawiarnię na dachu oraz niezbędne pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Ponadto budynek wyposaża się w dźwig osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Rozbudowa polega na dobudowie nowego skrzydła od strony zachodniej, dobudowie restauracji w poziomie parteru na północnej części działki oraz nadbudowie kondygnacji z kawiarnią i tarasem widokowym na dachu. W parterze projektuje się recepcję wraz z lobby oraz restaurację i ogólnodostępne toalety. Zaplecza restauracji zaprojektowano w poziomie piwnicy. Na dachu przewidziano kawiarnię z zapleczem technicznym oraz taras widokowy. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do kondygnacji nad parterem oraz do kawiarni na dachu.

: