osiedle sm student

realizacja:

 • 2006

projekt:

 • 2003-2004
 • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

inwestor:

 • sm_student

lokalizacja:

 • szczecin_ul.belgijska

info:

 • W skład założenia inwestycyjnego wchodzi dziesięć powtarzalnych budynków mieszkaniowych. W każdym z nich jako podstawowy układ funkcjonalny przyjęto 7 mieszkań na kondygnacji, jednakże bez zmian w konstrukcji i formie budynku możliwe jest wykonanie w trakcie budowy alternatywnego układu z 5 mieszkaniami na kondygnacji. Dla osiągnięcia takiej mobilności układu funkcjonalnego zaprojektowano po dwa alternatywne rozwiązania segmentów dla każdej z klatek schodowych z dopuszczeniem wymienności segmentów w trakcie budowy w zależności od potrzeb funkcjonalnych.
 • suma całkowitej pow. mieszkań (7 mieszkań / kond.): 1350,97 m²
 • suma powierzchni całkowitej (7 mieszkań / kond.): 1815,4 m²
 • łącznie: 280 mieszkań powierzchni 13 500,00 m²
 • Zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z 2 klatkami schodowymi w układzie po dwa, trzy, lub cztery mieszkania na piętrze w zależności od przyjęto wariantu rozplanowania segmentu. W piwnicy komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia techniczne, oraz garaże indywidualne.
 • Zaprojektowano budynki o prostokątnym wydłużonym rzucie, przykryte dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 35 stopni. Formalnie budynek składa się z trzech części : podciętej piwnicy częściowo zagłębionej w terenie, głównego trzonu mieszkalnego oraz dachu. Podział ten uwypuklono rozwiązaniem kolorystycznym przez zastosowanie zbliżonego grafitowego koloru dla piwnicy i dachu, oraz jasnych i pastelowych barw dla części mieszkalnej. Główny trzon mieszkalny urozmaicono plastycznie przez zastosowanie nadwieszeń i przesunięć między kondygnacjami podkreślonych zróżnicowaniem kolorystycznym. Łącznie zaprojektowano 280 mieszkań o powierzchni 13 500,00 m².

rzut:

:

zagospodarowanie: