Architektura & Biznes_ 09/2014

Tytuł:

  • Architektura & Biznes; nr 09/2014, str.74-77.
  • „Miasto z wyboru”
  • Projekty zrealizowane w Szczecinie: „Dom K”, „Dom F”, „Nautica I”.