tvp_niedziałkowskiego

projekt:

  • 2016
  • przebudowa budynku tvp
  • arch. Miłosz Raczyński mellon
  • arch. Michał Kołodziejczyk naan

lokalizacja:

  • szczecin_ul.niedziałkowskiego

info:

  • Projekt zakłada przebudowę istniejącego budynku „TVP” zlokalizowanego na dz. 122/2, na budynek o funkcji mieszkaniowo – usługowej, zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy i oczekiwaniami Inwestora oraz budowę garażu wielopoziomowego zlokalizowanego na niezabudowanej działce nr 122/5. Istniejący budynek usługowo - mieszkaniowy rozbudowuje się od strony ul. Niedziałkowskiego poprzez zabudowanie podcienia, w postaci przeszklonego, otwierającego się na ulicę, parteru. Bezpośrednio z ulicy projektuje się główne wejście do części biurowej budynku tj.: hallu i dalej do biur zlokalizowanych na trzech najniższych kondygnacjach budynku. Dodatkowo w podcieniu lokalizuje się lokale handlowo-gastronomiczne z osobnymi wejściami z poziomu ulicy oraz pozostawia się przejście do istniejącego, otwartego patio. Wejście główne do części mieszkalnej zlokalizowano na poziomie „0” od strony północno-wschodniej elewacji budynku. Świadomie wycofano je w głąb budynku celem czytelnego rozdzielenia funkcji usługowych i mieszkalnych, zapewniając jednocześnie możliwość odgrodzenia części mieszkalnej od strony ul. Niedziałkowskiego. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne stanowiące naturalną kontynuację ciągu pieszego prowadzącego od strony ulicy. Wzdłuż elewacji budynku zaprojektowano także rampę, umożliwiającą dostęp do budynku osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wzdłuż północno-wschodniej elewacji budynku projektuje się pieszo-jezdnię z elementami małej architektury i zieleni stanowiącą połączenie komunikacyjne ul. Niedziałkowskiego z ul. Felczaka. Jednocześnie umożliwia ona dojazd do budynków zlokalizowanych na działce 122/4 oraz stanowi drogę i dojazd pożarowy do budynku. Od strony północno-zachodniej terenu opracowania, na działce nr 122/5, projektuje się garaż wielopoziomowy, w którym zlokalizowano także pomieszczenie na odpady stałe. Z poziomu 2 kondygnacji nadziemnej garażu (G2) na poziom „1” budynku, wzdłuż północno-wschodniej elewacji budynku, projektuje się nadziemną kładkę/galerię, doświetloną naturalnym światłem dziennym, umożliwiającą pieszy dostęp bezpośrednio z garażu zarówno do pomieszczeń biurowych jak i części mieszkalnej budynku. Lokalizacja i poziom kładki zapewnia możliwość przejazdu pod nią wozów strażackich jak również wjazd na plac parkingowy zlokalizowany pomiędzy budynkiem „TVP” a projektowanym garażem.
  • pow.handl/biurowa: 1787,4 m2 powierzchnia całkowita: 2317,0 m2 pow.mieszkań: 5263,7 m2 powierzchnia całkowita: 6715,7 m2 pow. garażu razem - 84 mp: 2631,8 m2 pow. garażu całkowita: 2893,9 m2

:

:

: