schronisko_pobierowo

projekt:

  • 2010
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

lokalizacja:

  • pobierowo

info:

  • Na działce przewiduje się budowę łącznie czterech budynków z pomieszczeniami administracyjnymi oraz miejscami noclegowymi. Proponuje się przebudowę budynku istniejącego w minimalnym wymaganym zakresie tj. przebudowie części jadalni, kuchni i komunikacji parteru oraz pozostawienie istniejącego układu pokoi. Budynek istniejący rozbudowuje się bezpośrednio o dwa budynki „A” i „B”, połączone w parterze łącznikami. W budynku istniejącym zachowuje się dotychczasową ilość miejsc noclegowych tj. około 69 m.n. Budynek „A” o powierzchni użytkowej około 780m2 i 69m.n. połączony jest z budynkiem istniejącym parterowym łącznikiem zawierającym salę wielofunkcyjną.
  • Budynek „B” o powierzchni użytkowej około 515m2 i 32m.n. mieści dodatkowo na parterze toalety ogólnodostępne, świetlice oraz pomieszczenia administracyje. Jest on połączony z budynkiem istniejącym w parterze i wraz z budynkiem „A” tworzy kompleks schroniska. W łączniku lokalizuje się wejście główne do kompleksu wraz z lobby i recepcją. Łączna ilość miejsc noclegowych po rozbudowie wynosi 137 (bud. istniejący, bud. „A” oraz bud. „B”).
  • Dodatkowo w zachodniej części działki lokuje się dwa budynki o funkcji noclegowej, przeznaczone dla zorganizowanych grup ratowników, policjantów oraz uczestników akademii słońca. Budynek „C” o powierzchni użytkowej około 805m2 mieści 72m.n. Natomiast budynek „D” o powierzchni użytkowej 515m2 mieści 42m.n. W parterze budynku „D” przewidziano dodatkowo magazyn sprzętu oraz warsztat dla obsługi rowerów. Oba budynki są połączone z kompleksem schroniska łącznikami na poziomie pierwszego i drugiego piętra.
  • Łączne we wszystkich budynkach znajdują się 278 miejsca noclegowe (w tym około 69m.n. w budynku istniejącym).
  • Całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu schroniska wynosi około 3699m2 (w tym około 755 m2 w budynku istniejącym).

: