inwestycje publicze_nr 2/2009

tytuł:

  • 7.Inwestycje Publiczne; nr 2/2009, str. 8-11.
  • „Blisko kultury, rozrywki i sztuki”
  • Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina „Kalmar” z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury przy Solnej w Kołobrzegu.