biblioteka_ps

projekt:

 • 2000
 • Projekt konkursowy „Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej” w Szczecinie.
 • WYRÓŻNIENIE
 • arch. Miłosz Raczyński,
 • arch. Marek Sietnicki,
 • prof. arch. Adam M.Szymski

lokalizacja

 • Szczecin, al. Piastów

info:

 • Wyrażenie w formie budynku złożoności współczesnych mediów informacyjnych i wielości i różnorodności nośników informacji.
 • Dynamiczna i złożona forma oparta na przypadkowo rozstawionych pionach informacji multimedialnej symbolizujących fragment globalnej sieci informatycznej oparta o zwarty blok magazynowo administracyjny symbolizujący stałość i siłę tradycyjnych nośników.
 • Udostępnienie przestrzeni biblioteki jako ciągłego bulwaru – przedłużenia chodnika. Rampa czytelników wije się meandrując od poziomu chodnika aż do najwyższych kondygnacji czytelni czyniąc przestrzeń wewnętrzną spójną i ciągłą z otoczeniem.
 • Powierzchnie czytelni, wypożyczalni i głównych sal jako rozszerzenia meandru bulwaru czytelników rozmieszczone na przesuniętych względem głównych stropów poziomach. Daje to wiele tworzonych przypadkowo otwarć, przestrzeni w-pomiędzy oraz pozornych kolizji przestrzennych, tworząc różnorodną i heterogeniczną całość z chaotyczną kulminacją wokół pionów medialnych, odnosząc się do szumu informacyjnego internetu. W przestrzeni tej umieszczono świadomie stanowiska informacyjne i katalogi jako elementy porządkujące informacyjnie tą pozornie chaotyczną przestrzeń.
 • Całość wzięta w ramy szklanych ścian wprowadzających porządek przestrzenny wynikający z silnego formalnie porządku kwartałów miejskich Szczecina. Przez swą przezroczystość nie narzucają jednak tego porządku dosłownie pozostawiając widoczną gmatwaninę przestrzeni wewnętrznej biblioteki.
 • Przepływy, fałdowanie
 • Przezroczystość, lekkość
 • Elementy budynku:
 • Słupy informacji multimedialnej. Symbolizują swą przecinającą budynek formą wszechogarniające linie globalnej sieci informacyjnej. Zawierają w sobie interfejsy stanowisk informacyjnych i elektronicznych katalogów. Oprócz tego zawierają w sobie piony kanałów klimatyzacyjnych.
 • Rampa bulwaru czytelników . Ciągła wstęga będąca przedłużeniem chodnika. Umożliwia dojście bez barier architektonicznych do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych biblioteki. Tworzy ok. 200m bulwar pozwalający penetrować przestrzeń biblioteki. Jest on od razu główną przestrzenią „publiczną” biblioteki zawierając w sobie funkcje wszystkich przestrzeni holów. Na rampie znajdują się stanowiska katalogów, punkty informacji multimedialnej oraz stanowiska kopiarek na karty magnetyczne. Rampa – bulwar spina ze sobą wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne. Schody skrótów oraz klatki schodowe i windy pozwalają na skracanie drogi do wybranych agend biblioteki.
 • Poziomy podstawowe. Są to stropy trzonu głównego budynku. Nawiązuje on swymi gabarytami do otoczenia, a prostopadłościenną formą do otaczających kamienic.
 • Pochylnie strefy ogólnodostępnej, zawierają czytelnie , wypożyczalnie i sale ekspozycyjno wykładowe.
 • Siatka słupów konstrukcyjnych, spina budynek stanowiąc główną strukturę konstrukcyjną. Oparta na module 7,2m x7.2m i 7,2m x 4,8m
 • „akwarium” – przezroczysta obudowa w której zamknięte są bryły agend biblioteki. Pełni funkcje osłony akustycznej, oraz przez zastosowanie systemów podwójnej ściany osłonowej pozwala sterować mikroklimatem budynku. Systemy wywietrzników i żaluzji dają możliwość sterowania nagrzewaniem budynku i penetracją słońca. Podwójna skóra chroni przed wychładzaniem w okresie zimowym.

: