architektura murator_11/2010

Tytuł:

 • Architektura Murator; nr 11/2010, str. 68-77.
 • „Centrum kultury w Kołobrzegu”
 • Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina „Kalmar” z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury przy Solnej w Kołobrzegu.

tekst własny:

 • W projekcie należało uwzględnić konieczność pozostawienia istniejącej bryły kina „Kalmar” oraz spełnić szczegółowe wymagania funkcjonalno powierzchniowe precyzyjnie określone przez inwestora.
 • Wstępne założenia ideowo – projektowe, skierowaliśmy w stronę teoretycznych rozważań na temat pojęcia kultury jako zjawiska funkcjonującego w określonych realiach współcześnie otaczającej nasz rzeczywistości.
 • Projekt miał odzwierciedlać złożoność jej charakteru, kładąc szczególny nacisk na jej dwoistość, wyrażaną z jednej strony zamkniętym hermetycznym charakterem spektakli, rodzajem swoistego misterium kontaktu ze sztuką, z drugiej, sztuką popularną, wszechobecną, dostępną i otaczającą nas ze wszystkich stron.
 • Powstała więc koncepcja dwóch prostopadłościennych brył będących rodzajem negatywu, wzajemnym wizualnym zaprzeczeniem.
 • Pierwsza, osnuta tajemnicą bryła istniejącego budynku, zamknięta, ciemna, stanowiąca próbę odzwierciedlenia hermetycznej, nieco niedostępnej sfery kultury - stanowiąca pewnego rodzaju sacrum sztuki dziejącej się w jej odizolowanym wnętrzu.
 • Druga, przezroczysta niczym „opakowanie”, szklana gablota, prezentująca na zewnątrz całą swoją zawartość, będąca metaforą kultury pop, masowej, dostępnej dla wszystkich, wychodzącej do widza.
 • Pomiędzy jasnym a ciemnym znajduje się strefa uczestnika - foyer. Otwarta przestrzeń spinającą dwa budynki, dwa światy kultury. Pełniąca rolę bufora, dzięki systemowi ramp i galerii zawieszonych w pustej przestrzeni, umożliwiająca korzystanie z obu tych światów.
 • Dodatkowo, zaprojektowano scenę letnią, przekrytą lekkim zadaszeniem w formie wielokrotnie załamananej płaszczyzny-membrany, tworzącą przestrzenną, geometryczną formę.