apartamenty_rozewie

projekt:

  • 2008
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

realizacja:

  • 2015-2016

inwestor:

  • budizol

lokalizacja:

  • przylądek rozewie

info:

  • Projektowana inwestycja jest wysokiej klasy ośrodkiem wypoczynkowym składającym się z 44 apartamentów wypoczynkowo rekreacyjnych umiejscowionych w 22 budynkach wolnostojących i przypisanych do każdego z apartamentów 44 pawilonów sanitarnych – letnich pawilonów kąpielowych służących mieszkańcom apartamentów do realizacji potrzeb higieniczno sanitarnych na terenie sportowo rekreacyjnym. Na terenie tym przeznaczonym w planie właśnie na funkcje m.in. „usług sportu i rekreacji czynnej” zaprojektowano kort tenisowy, plac zabaw oraz teren do ustawienia w sezonie letnim tymczasowych basenów prefabrykowanych. Teren ten połączony jest funkcjonalnie z terenami zielonymi na koronie klifu i dalej z prowadzącym przez klif na plażę, ciągiem pieszym zaprojektowanym dla ochrony klifu i dla dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w formie kładki nad klifem prowadzącej do windy dostosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych. Poza lokalami wypoczynkowymi zaprojektowano budynek wypoczynkowy w formie „rezydencji letniej” z przypisanym terenem rekreacyjnym w połączeniu z zapleczem rekreacyjnym zlokalizowanym w przyziemiu budynku. Dla obsługi higieniczno sanitarnej i gospodarczej terenów sportowo rekreacyjnych ośrodka wypoczynkowego zaprojektowano na terenie zespół sanitariatów ogólnych mieszczących pomieszczenia wc, przebieralnie z natryskami oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe i techniczne. Zespół 22 wolnostojących budynków wypoczynkowych (mieszczących po dwa apartamenty wielopokojowe każdy) zaprojektowano jako budynki wolnostojące dwukondygnacyjne, nawiązujące formami architektury do architektury tradycyjnej, z użyciem wysokiej klasy i jakości materiałów wykończeniowych w układzie wzajemnie prostopadłym wykorzystując układ budynków i zaprojektowane przesłony parawany w formie odcinków ogrodzeń do wytworzenia wewnętrznych przestrzeni – ogródków przypisanych do każdego z segmentów wypoczynkowych. Na ternie przewidziano tereny sportowo rekreacyjne realizując zapisy o przeznaczeniu terenu na usługi sportu i rekreacji czynnej. Celowi temu służy lokalizacja w projekcie kortu tenisowego, placu zabaw i miejsca do lokalizowania w sezonie letnim prefabrykowanych tymczasowych basenów rekreacyjnych powiązanych z elementami malej architektury w postaci podestów i tarasów i pergoli drewnianych. Plan dopuszcza na terenie lokalizacje usług turystyki stanowiących w rozumieniu planu bazę wypoczynkową. Jednocześnie plan wprowadza zakaz zabudowy innej niż sanitariaty. Dało to możliwość usytuowania 56 sanitariatów o pow. 30m2 każdy. W związku z powyższym zdecydowano się na podniesienie jakości proponowanych usług sportu i rekreacji oraz korzystania z pobliskiej plaży przekonując inwestora do zastosowania rozwiązania popularnego w wielu światowych kurortach nadmorskich, a nawiązującego zarazem do tradycyjnych form wypoczynku na pomorskim wybrzeżu: znanych choćby z Sopotu Łazienek Północnych i Południowych. Zaprojektowano też budynek wypoczynkowy z miejscami noclegowymi dla jednej rodziny z zapleczem rekreacyjnym w postaci basenu i pomieszczeń rekreacyjno- wypoczynkowych w przyziemiu obiektu. Teren wykorzystano na cele rekreacyjne. Zaprojektowano ciąg pieszy w formie kładki startującej z korony klifu i skierowanej w stronę plaży. Na końcu kładki w pobliżu plaży w bezpośrednim sąsiedztwie terenu u podnóża klifu zaprojektowano windę i klatkę schodową, umożliwiające komunikację z poziomu plaży na poziom kładki i odwrotnie

zagospodarowanie:

rezydencja:

:

Word