Sokołówka

projekt:

 • 2020
 • arch. Miłosz Raczyński,arch. Agnieszka Leśkiw

realizacja:

 • .....

inwestor

 • SGI

lokalizacja:

 • Łódź_ul.Nad Sokołówką

info:

 • Projektuję się formę budynku złożoną z dwóch głównych brył stanowiących dwie części mieszkalne budynku tj. część A i część B połączonych kondygnacją parteru.
 • Główne bryły budynku projektuje się w układzie równoległym w stosunku do siebie, w oparciu
 • o kierunek północ – południe. Tym samym główne elewacje poszczególnych części budynku przebiegają równolegle do wschodniej i zachodniej granicy projektowanego terenu.
 • Taka forma projektowanej zabudowy oraz czytelny układ zagospodarowania terenu uzupełnia
 • i podtrzymuje istniejącą kompozycję otaczającej przestrzeni oraz zapewnia otwarcia widokowe na otaczający teren. Swoimi gabarytami projektowana zabudowa nawiązuje do budynków wielorodzinnych zrealizowanych na sąsiednich działkach od strony wschodniej.
 • Dodatkowo proponowany układ zabudowy zapewnia możliwość bezproblemowej realizacji kolejnego etapu inwestycji w przyszłości.
 • wizualizacje: SGI

:

rzuty:

:

zagospodarowanie: