molo_mielno

projekt:

  • 2012
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

inwestor:

  • firmus_group

lokalizacja:

  • Mielno_ul.Pionierów

info:

  • Naturalną konsekwencją wieloletnich badań i prac projektowo – studialnych związanych z planowaniem przestrzennym i prognozowaniem rozwoju nadmorskiego ośrodka turystycznego a także realizacji wielu obiektów o charakterze wypoczynkowym, było stworzenie projektu koncepcyjnego wielofunkcyjnego molo w Mielnie stanowiącego podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Szczegółowe zagadnienia i zakres opracowania przedstawione zostały w załączniku stanowiącym integralną część prezentowanego dorobku.

:

: