dyplom_2021_wydział_architektury_w _szczecinie

projekt dyplomowy magisterski

  • 2021
  • autor: inż. arch. Klaudia Magdalena Dittwald
  • promotor: arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP
  • Streszczenie
  • Przedmiotem opracowania niniejszej pracy magisterskiej jest projekt architektoniczny nowego budynku Wydziału Architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy alei Piastów w Szczecinie. Głównym celem pracy było stworzenie nowoczesnej przestrzeni studenckiej, która będzie wstanie zaspokoić potrzeby studentów oraz pracowników uczelni. Skonstruowanie przestrzeni dopasowanej do oczekiwań studentów ma zwiększyć możliwości rozwojowe oraz polepszyć funkcjonowanie jednostki wydziału.
  • Budynek zaprojektowano inspirując się współczesnymi obiektami użyteczności publicznej dedykowanej szkolnictwu wyższemu. Bryłę, układ i formę projektowanego obiektu dopasowano skalą do budynków zlokalizowanych w jego bliskim sąsiedztwie, co stanowiło główną ideę projektową. Priorytetem dla projektowanego obiektu było stworzenie współczesnej bryły spełniającej potrzeby funkcjonalne środowiska studenckiego.
  • Formę architektoniczną budynku skonstruowano na podstawie kształtu budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, znajdującego się obok projektowanej działki. W centralnym punkcie obiektu zostało usytuowane atrium, przypominające atrium sąsiadującego wydziału, stanowiące kontynuację układu przestrzennego otoczenia. Podczas prac projektowych dużo uwagi poświęcono stworzeniu audytorium mającego pomieścić 300 osób. Zaprojektowana sala została nadwieszona nad audytorium, a jej oryginalny kształt przypominający „kopnięty trapez” stał się cechą charakterystyczną obiektu. Obszar nad audytorium wykorzystano do utworzenia zielonego tarasu przeznaczonego na przestrzeń wspólną dla studentów.
  • W celu zintegrowania nowego obiektu z otaczającymi go budynkami akademickimi, zaprojektowano nowe, odświeżone zagospodarowanie terenu oraz stworzono nadwieszony korytarz łączący Wydział Architektury z Budynkiem Jednostek Międzywydziałowych
  • ...dobra praca