dom_głębokie

projekt:

  • 2018
  • arch. Miłosz Raczyński

realizacja:

  • 2020

inwestor:

  • A.R.
  • foto inwestror AR

lokalizacja:

  • Szczecin_głębokie_ul. Majowa

info:

  • Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego o jednej kondygnacji nadziemnej krytego dachem płaskim, położonego przy ulicy Majowej 11 w Szczecinie dz. nr 75/3.
  • W centralnej części działki, zbliżony do północno-wschodniej granicy działki projektuje się jednokondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o kształcę prostokąta o wymiarach skrajnych ok. 28,9 x 10,5 m. Elewacja frontowa od ul. Sielskiej postawiona na obowiązującej linii zabudowy zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ma szerokość19,39m. Budynek kryty jest dachem płaskim przesłoniętym attyką. Północno-zachodnia, dłuższa elewacja budynku przebiega na obowiązującej linii zabudowy. Zabudowa nie zbliża się do nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony południowo-zachodniej.

:

:

: