dom_3in1

projekt:

  • 2016
  • arch. Miłosz Raczyński, arch. Agnieszka Leśkiw

realizacja:

  • 2020

lokalizacja:

  • Szczecin_Mierzyn_ul.Nasienna

inwestor:

  • M.Cz.

info:

  • Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący o czytelnym wyrazie zewnętrznym, w którym wydziela się lokal mieszkalny i lokal użytkowy. Budynek zlokalizowany w północnej i zachodniej części działki 75/4 zaprojektowano jako budynek o wyraźnym podziale na funkcję odwzorowaną w jego formie. Zaprojektowanie budynku w takiej właśnie formie było podyktowane potrzebą dostosowania się gabarytami i formą projektowanych budynków do zabudowy otaczającej oraz spełnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obowiązujących przepisów.
  • powierzchnia działki: 1236,00 m2
  • powierzchnia zabudowy: 432,3 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku: 640,40 m2
  • łączna kubatura budynku: 3 054,00 m3

:

:

:

:

:

: