Tekst autorski:
W projekcie należało uwzględnić konieczność pozostawienia istniejącej bryły kina „Kalmar” oraz spełnić szczegółowe wymagania funkcjonalno powierzchniowe precyzyjnie określone przez inwestora.

Wstępne założenia ideowo – projektowe, skierowaliśmy w stronę teoretycznych rozważań na temat pojęcia kultury jako zjawiska funkcjonującego w określonych realiach współcześnie otaczającej nasz rzeczywistości.

Projekt miał odzwierciedlać złożoność jej charakteru, kładąc szczególny nacisk na jej dwoistość, wyrażaną z jednej strony zamkniętym hermetycznym charakterem spektakli, rodzajem swoistego misterium kontaktu ze sztuką, z drugiej, sztuką popularną, wszechobecną, dostępną i otaczającą nas ze wszystkich stron.

Powstała więc koncepcja dwóch prostopadłościennych brył będących rodzajem negatywu, wzajemnym wizualnym zaprzeczeniem.

Pierwsza, osnuta tajemnicą bryła istniejącego budynku, zamknięta, ciemna, stanowiąca próbę odzwierciedlenia hermetycznej, nieco niedostępnej sfery kultury - stanowiąca pewnego rodzaju sacrum sztuki dziejącej się w jej odizolowanym wnętrzu.

Druga, przezroczysta niczym „opakowanie”, szklana gablota, prezentująca na zewnątrz całą swoją zawartość, będąca metaforą kultury pop, masowej, dostępnej dla wszystkich, wychodzącej do widza.

Pomiędzy jasnym a ciemnym znajduje się strefa uczestnika - foyer. Otwarta przestrzeń spinającą dwa budynki, dwa światy kultury. Pełniąca rolę bufora, dzięki systemowi ramp i galerii zawieszonych w pustej przestrzeni, umożliwiająca korzystanie z obu tych światów.

Dodatkowo, zaprojektowano scenę letnią, przekrytą lekkim zadaszeniem w formie wielokrotnie załamananej płaszczyzny-membrany, tworzącą przestrzenną, geometryczną formę.