nazwa: osiedle_stbs_parkowa
projekt: marek_sietnicki, mi這sz_raczynski
wspó逍raca: piotr_napiera豉, monika_ko這dziejska, marcin_durys, micha訛k璠zia
lokalizacja: szczecin_ul_parkowa
data_projektu: 2004/2005
inwestor: stbs_szczecin
informacje_ogólne: konkurs_realizacyjny_otwarty_ogólnopolski,
na_opracowanie_projektu_koncepcyjnego_osiedla_stbs

opis:

1. KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA ZABUDOWY

Podstawowym za這瞠niem koncepcji jest takie ukszta速owanie zabudowy aby jednocze郾ie wykorzysta walor przylegania terenu do parku miejskiego, a jednocze郾ie zapewni izolacj od zdegradowanego przestrzennie i spo貫cznie rejonu ul. Parkowej.
Zaprojektowano budynek MUR przebiegaj帷y przez ca造 teren od ul. Malczewskiego do ul. Paska który dzieli teren za這瞠nia na dwie cz窷ci: cz窷 wschodni w bezpo鈔ednim kontakcie z oficynami kamienic ul. Parkowej oraz cz窷 zachodni przylegaj帷 do parku. W cz窷ci zachodniej zaprojektowano budynki ustawione grzebieniowo w stosunku do MURU wydzielaj帷e kameralne wn皻rza otwarte na park. Podstawowym za這瞠niem cz窷ci zachodniej jest w豉郾ie otwarcie na park. Wszystkie mieszkania znajduj帷e si w budynkach grzebieniowych i w MURZE maj pokoje eksponowane na park z balkonami od strony parku lub od strony po逝dniowej z widokiem na kameralne wn皻rza po陰czone przestrzennie z parkiem.
Cz窷 wschodnia zabudowy przeznaczona jest na obs逝g komunikacyjn i gospodarcz terenu.
Dodatkowo w cz窷ci wschodniej usytuowano budynek dochodz帷y szczytem do ul. Parkowej naprowadzaj帷y na ca貫 za這瞠nie od strony ul. Dubois.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W cz窷ci zachodniej terenu zaprojektowano zabudow mieszkaniow 4-pi皻row z wn皻rzami mi璠zy budynkami otwartymi na park. Wn皻rza te zagospodarowane b璠 na cele rekreacyjne z placykami zabaw dla ma造ch dzieci i nisk zieleni urz康zon. Od parku wn皻rza odci皻e s ci庵iem komunikacyjnym nale膨cym do STBS i ró積ic w terenie. Teren bezpo鈔ednio przylegaj帷y do ul. Paska zagospodarowano tak by wytworzy ogólnodost瘼ne wej軼ie do parku pomi璠zy zabudow STBS a ko軼io貫m.
W cz窷ci wschodniej wn皻rze wytworzone pomi璠zy zabudow STBS a kamienicami i budynkami przy ul. Parkowej zagospodarowano tak aby zapewni obs逝g komunikacyjn ca貫go za這瞠nia. Zaprojektowano tam ci庵 pieszo jezdny z miejscami parkingowymi i dojazd na teren na przed逝瞠niu ul. Dubois.

3. UKxD KOMUNIKACYJNY.
Dojazd na teren w jego wschodniej cz窷ci od ul. Parkowej, utwardzony kostk betonow typu POLBRUK. Wej軼ia do budynków od strony wschodniej. W budynku MURZE zaprojektowano bramy przej軼iow do wewn皻rznego ci庵u pieszego przylegaj帷ego do parku. Ci庵 ten mo瞠 by wykorzystywany w cz窷ci po逝dniowej jako dojazd do wej嗆 w budynkach od strony ul. Malczewskiego


4. PARKINGI.
Parking wzd逝 wschodniej granicy dzia貫k z kostki betonowej a簑rowej przesypanej gruntem. W ci庵u tym znajduje si 40 miejsc parkingowych. Dodatkowo zaprojektowano 8 miejsc we wn皻rzu od strony ul. Malczewskiego. W sumie na terenie inwestycji znajduje si 48 miejsc parkingowych.

5. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU - ROZWI╴ANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE.

Zaprojektowano budynki o prostej formie , przekryte p豉skim dachem nawi您uj帷e form do architektury modernistycznej, o wspó販zesnym wyrazie plastycznym, podkre郵onym zró積icowaniem kolorystycznym i materia這wym.

W sk豉d za這瞠nia inwestycyjnego wchodz trzy budynki czterokondygnacyjne ca趾owicie podpiwniczone z klatkami schodowymi w uk豉dzie po dwa i trzy mieszkania na pi皻rze. W piwnicy komórki lokatorskie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia techniczne. Na parterze oprócz mieszka zaprojektowano 鄉ietniki wbudowane i wózkownie dost瘼ne z poziomu terenu. Mieszkania dwupoziomowe na ostatniej kondygnacji w rejonie ulic Paska i Malczewskiego posiadaj tarasy na dachu. Wszystkie mieszkania posiadaj balkony eksponowane na park lub na stron po逝dniow. W sumie zaprojektowano 239 mieszka.

Form i uk豉d funkcjonalny mieszka zaprojektowano tak aby by造 one otwarte (du瞠 okna , portfenetry, balkony) na stron parku i oddzielone funkcjonalnie i przestrzennie (ma貫 okna, pomieszczenia pomocnicze, 豉zienki, garderoby) od strony przyleg造ch istniej帷ych budynków i strony pó軟ocnej.

Mieszkania na parterze w budynkach grzebieniowych mog by rozwi您ane jako dostosowane dla osób niepe軟osprawnych ruchowo przez zastosowanie wej軼ia na parter z poziomu terenu. W koncepcji umiejscowiono 5 mieszka przystosowanych do korzystania przez osoby niepe軟osprawne ruchowo.

W budynku przyleg造m do ul. Malczewskiego usytuowano lokal u篡tkowy z wej軼iem bezpo鈔ednio z ulicy.
Ze wzgl璠u na mo磧iwo嗆 etapowania podzielono inwestycj na 9 oddylatowanych cz窷ci dla których zosta這 sporz康zone zestawienie kosztów inwestycji

6. UKxD KONSTRUKCYJNY.
budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uk豉d no郾y stanowi 軼iany poprzeczne i pod逝積e, które stanowi podparcie dla stropów 瞠lbetowych krzy穎wo zbrojonych.

7. ROZWI╴ANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAΜWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD.

FUNDAMENTY wylewane 瞠lbetowe
列IANY PIWNIC wylewane betonowe
列IANY ZEWN邛RZNE murowane z bloczków cementowo-wapiennych na pióro i wpust gr 25cm lub bloczków typu poroterm ocieplane we軟 mineraln mi瘯k w p造tach, cz窷ciowo oblicowane p造tk elewacyjn barwion na kolor grafitowy
列IANY WEWN邛RZNE NO吉E murowane z bloczków cementowo-wapiennych na pióro i wpust gr 25cm lub bloczków typu poroterm
列IANY WEWN邛RZNE DZIAΜWE murowane
NADPRO涉 瞠lbetowe prefabrykowane
STROPY p造ty 瞠lbetowe krzy穎wo zbrojone.
SCHODY 瞠lbetowe prefabrykowane
STROPODACH niewentylowany w oparciu o p造ty 瞠lbetowe
PRZEKRYCIE DACHU: we軟a mineralna twarda dostosowana do bezpo鈔edniego krycia pap, pokryta papa termozgrzewaln x2. Papa zasypana 篤irem o gr. 5 cm. Wzd逝 軼ian attykowych pas p造t chodnikowych 50x50x5cm. Odprowadzenie wód opadowych rurami spustowymi z PCV do wewn徠rz budynku. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej.
OKNA drewniane wg wymaga STBS stolarka drzwiowa wg wymaga STBS
BALKONY: P造ty balkonów 瞠lbetowe prefabrykowane. Elementy barierek balkonów i mocowania elementów os這n ze stali ocynkowanej ogniowo.

8. ROZWI╴ANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA浩NIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO.

INSTALACJA WODNA z rur PCV, pod陰czona do ruroci庵u miejskiego. Instalacja wody ciep貫j z obiegiem cyrkulacyjnym, przygotowanie ciep貫j wody w wymienniku w瞛豉 co. Piony i poziomy w piwnicach stalowe wodomierze dla ka盥ego mieszkania w szachtach na klatce schodowej
INSTALACJA KANALIZACYJNA z rur PCV, odprowadzenie 軼ieków do kanalizacji miejskiej wg opisu w cz窷ci instalacyjnej.
INSTALACJA GRZEWCZA w oparciu o w豉sny w瞛e co, rozprowadzenie czynnika grzewczego rurami z PCV; grzejniki panelowe . Ka盥e mieszkanie opomiarowane licznikiem ciep豉 na wej軼iu, dost瘼nym w szachcie na klatce schodowej.
WENTYLACJA Budynek wyposa穎ny b璠zie w wentylacj grawitacyjn, pokoje mieszkalne wentylowane po鈔ednio przez 豉zienki. Kuchnie, wc, i 豉zienki wentylowane bezpo鈔ednio. Pomieszczenia komórek lokatorskich wentylowane po鈔ednio przez zastosowanie 軼ian a簑rowych. Pomieszczenia suszarni, wózkowni, i w瞛豉 cieplnego wentylowane indywidualnie
INSTALACJA ELEKTRYCZNA przy陰czona do sieci miejskiej przez z陰cza kablowe w 軼ianie zewn皻rznej budynku.
INSTALACJE TELETECHNICZNE, przewiduje si wyposa瞠nie mieszka w instalacje telefoniczne. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne wyposa穎ne b璠 w ko鎍ówki kablowej instalacji TV .

9. OSZCZ犵NO汎 ENERGII CIEPLNEJ I ZGODNO汎 Z PRZEPISAMI

Warto嗆 wska幡ika E dla ka盥ego z budynków b璠zie o 15% mniejsza od warto軼i granicznej Eo, a przyj皻e w niniejszym projekcie rozwi您ania budowlane i instalacyjne b璠 spe軟ia wymagania dotycz帷e oszcz璠no軼i energii cieplnej, przepisów techniczno budowlanych, Polskich Norm, oraz Rozporz康zenia Rady Ministrów w sprawie szczeó這wych zasad i trybu udzielania kredytów oraz po篡czek ze 鈔odków KFM oraz niektórych wymaga dotycz帷ych projektowania mieszka finansowanych przy udziale tych 鈔odków oraz ustale programowych przedstawionych w warunkach konkursowych.