nazwa: osiedle_stbs_parkowa
projekt: marek_sietnicki, miłosz_raczynski
współpraca: piotr_napierała, monika_kołodziejska, marcin_durys, michał_kędzia
lokalizacja: szczecin_ul_parkowa
data_projektu: 2004/2005
inwestor: stbs_szczecin
informacje_ogólne: konkurs_realizacyjny_otwarty_ogólnopolski,
na_opracowanie_projektu_koncepcyjnego_osiedla_stbs

opis:

1. KONCEPCJA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA ZABUDOWY

Podstawowym założeniem koncepcji jest takie ukształtowanie zabudowy aby jednocześnie wykorzystać walor przylegania terenu do parku miejskiego, a jednocześnie zapewnić izolację od zdegradowanego przestrzennie i społecznie rejonu ul. Parkowej.
Zaprojektowano budynek MUR przebiegający przez cały teren od ul. Malczewskiego do ul. Paska który dzieli teren założenia na dwie części: część wschodnią w bezpośrednim kontakcie z oficynami kamienic ul. Parkowej oraz część zachodnią przylegającą do parku. W części zachodniej zaprojektowano budynki ustawione grzebieniowo w stosunku do MURU wydzielające kameralne wnętrza otwarte na park. Podstawowym założeniem części zachodniej jest właśnie otwarcie na park. Wszystkie mieszkania znajdujące się w budynkach grzebieniowych i w MURZE mają pokoje eksponowane na park z balkonami od strony parku lub od strony południowej z widokiem na kameralne wnętrza połączone przestrzennie z parkiem.
Część wschodnia zabudowy przeznaczona jest na obsługę komunikacyjną i gospodarczą terenu.
Dodatkowo w części wschodniej usytuowano budynek dochodzący szczytem do ul. Parkowej naprowadzający na całe założenie od strony ul. Dubois.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W części zachodniej terenu zaprojektowano zabudowę mieszkaniową 4-piętrową z wnętrzami między budynkami otwartymi na park. Wnętrza te zagospodarowane będą na cele rekreacyjne z placykami zabaw dla małych dzieci i niską zielenią urządzoną. Od parku wnętrza odcięte są ciągiem komunikacyjnym należącym do STBS i różnicą w terenie. Teren bezpośrednio przylegający do ul. Paska zagospodarowano tak by wytworzyć ogólnodostępne wejście do parku pomiędzy zabudową STBS a kościołem.
W części wschodniej wnętrze wytworzone pomiędzy zabudową STBS a kamienicami i budynkami przy ul. Parkowej zagospodarowano tak aby zapewnić obsługę komunikacyjną całego założenia. Zaprojektowano tam ciąg pieszo jezdny z miejscami parkingowymi i dojazd na teren na przedłużeniu ul. Dubois.

3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY.
Dojazd na teren w jego wschodniej części od ul. Parkowej, utwardzony kostką betonową typu POLBRUK. Wejścia do budynków od strony wschodniej. W budynku MURZE zaprojektowano bramy przejściową do wewnętrznego ciągu pieszego przylegającego do parku. Ciąg ten może być wykorzystywany w części południowej jako dojazd do wejść w budynkach od strony ul. Malczewskiego


4. PARKINGI.
Parking wzdłuż wschodniej granicy działek z kostki betonowej ażurowej przesypanej gruntem. W ciągu tym znajduje się 40 miejsc parkingowych. Dodatkowo zaprojektowano 8 miejsc we wnętrzu od strony ul. Malczewskiego. W sumie na terenie inwestycji znajduje się 48 miejsc parkingowych.

5. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU - ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE.

Zaprojektowano budynki o prostej formie , przekryte płaskim dachem nawiązujące formą do architektury modernistycznej, o współczesnym wyrazie plastycznym, podkreślonym zróżnicowaniem kolorystycznym i materiałowym.

W skład założenia inwestycyjnego wchodzą trzy budynki czterokondygnacyjne całkowicie podpiwniczone z klatkami schodowymi w układzie po dwa i trzy mieszkania na piętrze. W piwnicy komórki lokatorskie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia techniczne. Na parterze oprócz mieszkań zaprojektowano śmietniki wbudowane i wózkownie dostępne z poziomu terenu. Mieszkania dwupoziomowe na ostatniej kondygnacji w rejonie ulic Paska i Malczewskiego posiadają tarasy na dachu. Wszystkie mieszkania posiadają balkony eksponowane na park lub na stronę południową. W sumie zaprojektowano 239 mieszkań.

Formę i układ funkcjonalny mieszkań zaprojektowano tak aby były one otwarte (duże okna , portfenetry, balkony) na stronę parku i oddzielone funkcjonalnie i przestrzennie (małe okna, pomieszczenia pomocnicze, łazienki, garderoby) od strony przyległych istniejących budynków i strony północnej.

Mieszkania na parterze w budynkach grzebieniowych mogą być rozwiązane jako dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo przez zastosowanie wejścia na parter z poziomu terenu. W koncepcji umiejscowiono 5 mieszkań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

W budynku przyległym do ul. Malczewskiego usytuowano lokal użytkowy z wejściem bezpośrednio z ulicy.
Ze względu na możliwość etapowania podzielono inwestycję na 9 oddylatowanych części dla których zostało sporządzone zestawienie kosztów inwestycji

6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY.
budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Układ nośny stanowię ściany poprzeczne i podłużne, które stanowią podparcie dla stropów żelbetowych krzyżowo zbrojonych.

7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I PRZEGRÓD.

FUNDAMENTY wylewane żelbetowe
ŚCIANY PIWNIC wylewane betonowe
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE murowane z bloczków cementowo-wapiennych na pióro i wpust gr 25cm lub bloczków typu poroterm ocieplane wełną mineralną miękką w płytach, częściowo oblicowane płytką elewacyjną barwioną na kolor grafitowy
ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE murowane z bloczków cementowo-wapiennych na pióro i wpust gr 25cm lub bloczków typu poroterm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE murowane
NADPROŻA żelbetowe prefabrykowane
STROPY płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone.
SCHODY żelbetowe prefabrykowane
STROPODACH niewentylowany w oparciu o płyty żelbetowe
PRZEKRYCIE DACHU: wełna mineralna twarda dostosowana do bezpośredniego krycia papą, pokryta papa termozgrzewalną x2. Papa zasypana żwirem o gr. 5 cm. Wzdłuż ścian attykowych pas płyt chodnikowych 50x50x5cm. Odprowadzenie wód opadowych rurami spustowymi z PCV do wewnątrz budynku. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej.
OKNA drewniane wg wymagań STBS stolarka drzwiowa wg wymagań STBS
BALKONY: Płyty balkonów żelbetowe prefabrykowane. Elementy barierek balkonów i mocowania elementów osłon ze stali ocynkowanej ogniowo.

8. ROZWIĄZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO.

INSTALACJA WODNA z rur PCV, podłączona do rurociągu miejskiego. Instalacja wody ciepłej z obiegiem cyrkulacyjnym, przygotowanie ciepłej wody w wymienniku węzła co. Piony i poziomy w piwnicach stalowe wodomierze dla każdego mieszkania w szachtach na klatce schodowej
INSTALACJA KANALIZACYJNA z rur PCV, odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej wg opisu w części instalacyjnej.
INSTALACJA GRZEWCZA w oparciu o własny węzeł co, rozprowadzenie czynnika grzewczego rurami z PCV; grzejniki panelowe . Każde mieszkanie opomiarowane licznikiem ciepła na wejściu, dostępnym w szachcie na klatce schodowej.
WENTYLACJA Budynek wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną, pokoje mieszkalne wentylowane pośrednio przez łazienki. Kuchnie, wc, i łazienki wentylowane bezpośrednio. Pomieszczenia komórek lokatorskich wentylowane pośrednio przez zastosowanie ścian ażurowych. Pomieszczenia suszarni, wózkowni, i węzła cieplnego wentylowane indywidualnie
INSTALACJA ELEKTRYCZNA przyłączona do sieci miejskiej przez złącza kablowe w ścianie zewnętrznej budynku.
INSTALACJE TELETECHNICZNE, przewiduje się wyposażenie mieszkań w instalacje telefoniczne. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne wyposażone będą w końcówki kablowej instalacji TV .

9. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII CIEPLNEJ I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Wartość wskaźnika E dla każdego z budynków będzie o 15% mniejsza od wartości granicznej Eo, a przyjęte w niniejszym projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne będą spełniać wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, przepisów techniczno budowlanych, Polskich Norm, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczeółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków oraz ustaleń programowych przedstawionych w warunkach konkursowych.