nazwa: biblioteka_politechniki_szczecińskiej
projekt: marek_sietnicki, miłosz_raczyński
konsultacje: prof._adam_maria_szymski
współpraca: witold_kozłowski, paweł_kolbiarz
lokalizacja: szczecin
data_projektu: 12.2000
inwestor: politechnika_szczecińska
informacje_ogólne: konkurs na projekt biblioteki p.s. - wyróżnienie
opis:
Wyrażenie w formie budynku złożoności współczesnych mediów informacyjnych i wielości i różnorodności nośników informacji.

Dynamiczna i złożona forma oparta na przypadkowo rozstawionych pionach informacji multimedialnej symbolizujących fragment globalnej sieci informatycznej oparta o zwarty blok magazynowo administracyjny symbolizujący stałość i siłę tradycyjnych nośników.

Udostępnienie przestrzeni biblioteki jako ciągłego bulwaru – przedłużenia chodnika. Rampa czytelników wije się meandrując od poziomu chodnika aż do najwyższych kondygnacji czytelni czyniąc przestrzeń wewnętrzną spójną i ciągłą z otoczeniem.

Powierzchnie czytelni, wypożyczalni i głównych sal jako rozszerzenia meandru bulwaru czytelników rozmieszczone na przesuniętych względem głównych stropów poziomach. Daje to wiele tworzonych przypadkowo otwarć, przestrzeni w-pomiędzy oraz pozornych kolizji przestrzennych, tworząc różnorodną i heterogeniczną całość z chaotyczną kulminacją wokół pionów medialnych, odnosząc się do szumu informacyjnego internetu. W przestrzeni tej umieszczono świadomie stanowiska informacyjne i katalogi jako elementy porządkujące informacyjnie tą pozornie chaotyczną przestrzeń.

Całość wzięta w ramy szklanych ścian wprowadzających porządek przestrzenny wynikający z silnego formalnie porządku kwartałów miejskich Szczecina. Przez swą przezroczystość nie narzucają jednak tego porządku dosłownie pozostawiając widoczną gmatwaninę przestrzeni wewnętrznej biblioteki.