nazwa: rozbudowa_sejmu_r.p.
projekt: marek_sietnicki, miłosz_raczyński
konsultacje: prof._adam_maria_szymski
współpraca: witold_kozłowski, paweł_kolbiarz
lokalizacja: warszawa
data_projektu: 05.2001
inwestor: sejm  III r.p.
informacje_ogólne: ogólnopolski konkurs na rozbudowę sejmu r.p.
opis:
• wyrażenie w architekturze istoty złożoności zagadnień rozpatrywanych przez sejm
• zastosowanie przezroczystości i przezierności w architekturze w celu wystawienia pracy posłów na widok publiczny  kontakt ze społeczeństwem
• utworzenie czytelnej pierzei po zachodniej stronie ul wiejskiej

budynek sal komisji sejmowych
pomiędzy „ścianą „ z biurami od strony ul. wiejskiej a parkiem po stronie zachodniej rozpięto w przeszklonej przestrzeni sale komisji sejmowych, układ przestrzenny sal zawieszonych w konstrukcji szkieletowej jest odbiciem złożoności zagadnień rozpatrywanych przez komisje, zawieszenie w sztywnym geometrycznie układzie szkieletu naiązuje do oparcia na podstawowych zasadach państwa prawa.
otwarcie na park stwarza dobre warunki pracy dla komisji, a z drugiej strony pozwala na symboliczną kontrolę społeczną pracy sejmu.
jednoprzestrzenne wnętrze z zawieszonymi salami daje możliwość wymiany poglądów – przestrzenne kuluary.

biblioteka i muzeum sejmu
rozchylone ściany i zawieszony między nimi dach tworzą przestrzeń dla zaistnienia otwartego na publiczność programu biblioteki i muzeum.
ściana przy wiejskiej jest kontynuacją budynku komisji sejmowych i mieści biura obsługujące bibliotekę. druga ściana , zamykająca przestrzeń biblioteki od zachodu mieści magazyny i archiwum. na parterze międy nimi rozciąga się wolny parter dostępny z ulicy tworzący owarty hol przed muzeum które zgłębione jest pod placem wokół pomnika ak.
otwarty parter biblioteki rozwiązany został na pochyłości opadającej w stronę podziemnego muzeum, do którego prowadzą szerokie odkryte schody z placu. oprócz tego rozwiązano zgodnie z wymogami warunków zamknięte połączenie bezpośrednio z holu biblioteki i z przejścia podziemnego .
czytelnie rozwiązano w przeszklonym pawilonie ustawionym pod dachem spinającym całą bryłę, a nad placem publicznym na parterze.
zachodnią ścianę biblioteki mieszczącą magazyny kompaktowe, przeszklono od strony korytarza ukazując ślepe ściany ruchomych regałów, co daje w skali całej czteropiętrowej ściany wrażenie wielkiego regału z ksiązkami.
w części od strony wiejskiej rozwiązano jednoprzestrzeny wielokondygnacyjny hol biblioteki z otwartymi schodami galeriami i windą . stanowi on kontynuację układu budynku sal komisji.