mellon architekci
2003
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcj funkcjonalno-przestrzenn 字ódmiejskiego Centrum w Olsztynie, (konkurs nr 926) maj 2003. (MELLON architekci) -WYRÓ烤IENIE