nazwa: muzeum sztuki nowoczesnej w warszawie
projekt: marek sietnicki, mi這sz raczy雟ki, piotr napiera豉, karol nieradka, karol barcz
wspó逍raca autorska: adam maria szymski
wspó逍raca: jakub gramczy雟ki, jakub s這ta, maciej mackiewicz
lokalizacja: warszawa, plac defilad
data_projektu: luty 2007
inwestor: miasto warszawa
informacje_ogólne: konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku muzeum sztuki nowoczesnej w warszawie
opis:
muzeum - idea
muzeum sztuki nowoczesnej formalnie, przestrzennie i znaczeniowo ma by odbiciem wspó販zesnej relacji mi璠zy twórc, sztuk i odbiorc. w koncepcji dominuje model otwarto軼i i wspó逝czestnictwa. przyj皻y model determinuje form otwart, ahierarchiczn i wielokierunkow nawi您uj帷 do sieciowej natury wspó販zesnych relacji spo貫cznych. przestrzennie i znaczeniowo muzeum ma by lokaln krystalizacj wielokierunkowej sieciowej struktury wzajemnych oddzia造wa spo貫cznych opartych na komunikacji, wymianie, przep造wie informacji. ta sieciowa struktura jest odzwierciedleniem charakteru wspó販zesnego 篡cia miasta, a zarazem charakteru wspó販zesnej sztuki.
miejsce
lokalizacja muzeum w centrum ponadmilionowego miasta wydaje si by idealna dla za這穎nego 篡wego i otwartego charakteru muzeum. s御iedztwo pa豉cu kultury b璠帷ego przeciwie雟twem cech przysz貫go muzeum stwarza mo磧iwo軼i do wzajemnych kontrastowych oddzia造wa. drugostronna relacja z zabudow 軼iany wschodniej z jej egalitarnym i utylitarnym wyrazem modernizmu stylu mi璠zynarodowego, równie prowokuje do wchodzenia w interakcje oparte na kontra軼ie. zarówno pa豉c kultury jak i 軼iana wschodnia tworz okre郵one sztuczne porz康ki. muzeum w swym za這穎nym charakterze ma poza te porz康ki wychodzi. zamiast tworzenia porz康ków ma stwarza mo磧iwo軼i. ma by przestrzennym pretekstem do spontanicznych ró積orodnych dzia豉 wynikaj帷ych z natury miasta pocz徠ku xxi w.
plan
problem zaczyna si w momencie odczytania za這瞠 planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic pa豉cu kultury. plan ten dla nowych funkcji i inwestycji xxi-wiecznej warszawy narzuca sztywne ramy hierarchicznego porz康ku podporz康kowanego bryle pa豉cu kultury z jego symetriami, podcieniami itp.
j瞛yk planu dla nowej zabudowy jest j瞛ykiem xix-wiecznym. mamy osiowy plac, podcienia, zwy磬i, wykusze. narzucone kierunki, sztywne regu造 nakazy i zakazy. zupe軟e przeciwie雟two za這穎nego charakteru muzeum.
problem
jak w ramy sztywnego planu s逝瘸lczo podporz康kowanego pa豉cowi kultury wpisa otwarty, z這穎ny, wewn皻rznie zró積icowany obiekt muzeum?
zmaganie to musi si odzwierciedli w obiekcie muzeum. co wi璚ej ta sprzeczno嗆 w rzeczywisto軼i oddaje charakter realnych relacji miasta i muzeum. warszawa pocz徠ku xxiw. nie jest wbrew pozorom otwarta i gotowa na otwart struktur i instytucj opart na wolno軼i wypowiedzi. muzeum b璠zie zmaga si z konwenansami, racjonalno軼i, polityk, spo貫czno軼i i bud瞠tem.
muzeum – forma
forma muzeum jest prób zachowania otwartego, zró積icowanego i ahierarchicznego charakteru muzeum w ramach sztywnego hierarchicznego planu. odpowiedzi na problem jest opakowanie zró積icowanej wewn皻rznej struktury muzeum spe軟iaj帷ej stawiane mu wymagania, siatkow pow這k przycinaj帷 przestrze muzeum do granic narzuconych planem. siatkowa pow這ka staje sie opakowaniem struktury nastawionej na akcje, wymian, otwarto嗆. z drugiej strony dzi瘯i swej niearchitektonicznej i niewarszawskiej skali uwalnia muzeum z ogranicze planu.
pow這ka – siatka
zewn皻rzna pow這ka staje si ekranem emituj帷ym ide otwarto軼i muzeum na miasto. dzi瘯i swej siatkowej (sieciowej) naturze staje si znakiem i symbolem otwartej idei muzeum opartej na wymianie i wspó逝czestnictwie.
struktura
sieciowa pow這ka na這穎na jest po obrysie wyznaczonym planem na struktur funkcjonalno przestrzenn buduj帷 obiekt muzealny. sk豉da si ona ze wzajemnie skontrastowanych przestrzeni: komercji – zamkni皻a bry豉 oraz edukacji i ekspozycji – otwarte pole dzia豉. obie otwarte s na wewn皻rzne forum .
forum
forum to otwarta przestrze wewn徠rz muzeum spinaj帷a plac muzealny z parkiem. sk豉da si na ni zarówno otwarta przestrze parteru jak i wielopoziomowa przestrze spotka, wymiany i wydarze wewn徠rz muzeum. w tej przestrzeni zawieszone s ciagi komunikacyjne jak równie bry豉 audytorium.
blok komercji
to zamkni皻a pó逍rzezroczysta bry豉 ustawiona wzd逝 ul. marsza趾owskiej. mie軼i w sobie komercyjn przestrze do wynaj璚ia stanowi帷 materialn baz muzeum. jej solidna forma buduje presti muzeum i jest uk這nem w stron racjonalno軼i.
edukacja i ekspozycja
to przestrze wykreowana z po陰czonych wzajemnie si przenikaj帷ych p豉szczyzn zawieszonych pomi璠zy parkiem a placem otwartych na wewn皻rzne forum. przestrze ekspozycji nak豉da si na blok komercji wychodz帷 sw otwart struktur w stron ul. marsza趾owskiej.
dach
to dope軟ienie i domkni璚ie przestrzeni edukacji i ekspozycji, w sposób pe軟y otwieraj帷y j na otaczaj帷 przestrze miejsk. na dachu ekspozycja rze嬌.
plac i park
plac i park sw delikatn tektonik swobodnie „klawiszuj帷ych” po豉ci wchodz w dialog przestrzenny z pow這k muzeum.